Jakub Kulczyński

Psycholog, psychoterapeuta Gestalt, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

Jestem psychologiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, trenerem
zastępowania agresji, umiejętności prospołecznych “ART” oraz relacji opiekuńczych “TROP”.
Ukończyłem czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii Gestalt przeprowadzone przez Ośrodek
Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, a także dwuletnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej. Jestem członkiem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Poza powyższym nieustannie rozwijam swoje umiejętności i wiedzę w trakcie systematycznej superwizji.

Z kim pracuję:

W gabinecie pracuję z osobami, które doszły do wniosku, że potrzebują jakiejś życiowej modyfikacji, co
często wynika z aktualnie przeżywanych trudności, kryzysu, braku satysfakcji – wspólnie poszukujemy
przyczyn, zastanawiamy się nad celami i wyborem najlepszej drogi do ich osiągnięcia.
Współtowarzyszę w odnajdywaniu motywacji klientom, którzy wiedzą co chcą zmienić, nad czym
popracować, a nie mają na to jeszcze siły.
pomagam osobom, które stykają się z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych
(alkohol, narkotyki…), czy też straciły kontrolę nad jakimś zachowaniem (hazard, seks, zakupy…).

Jak pracuję:

W swojej pracy wykorzystuję eklektyczne podejście do terapii z dużym naciskiem na przeżywanie
emocji “tu i teraz”. Wierzę, że każda osoba zgłaszająca się do mnie po pomoc ma zasoby ku temu by
poradzić sobie z trudną sytuacją, a moim zadaniem jest WSPARCIE w odkrywaniu tych zasobów przy
zachowaniu autonomii klienta.

Doświadczenie zawodowe:

Poza gabinetami “qZmianie.pl” współpracuję z Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień. Wcześniej
swoje doświadczenie psychologiczno-terapeutyczne zdobywałem na Oddziale Dziennym w
Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień we Wrocławiu oraz na Oddziale Dziennym dla osób z
podwójną diagnozą Stowarzyszenia Antynarkotycznego “KARAN”. Realizowałem liczne projekty
profilaktyczne oraz jako trener zastępowania agresji oraz trener umiejętności prospołecznych zarówno
z dziećmi, młodzieżą, jak i dorosłymi. Pracowałem także jako psycholog z osobami niepełnosprawnymi
w stowarzyszeniu “Ostoja”.