Oferta indywidualna Qzmianie:

Psychoterapia indywidualna

Rodzaj specjalistycznej pomocy, opierającej się na regularnym kontakcie z terapeutą, służący zrozumieniu swojego wewnętrznego świata, pojawiających się objawów oraz znalezienia ich rozwiązania.

Konsultacje psychologiczne

Jedno lub kilka spotkań (zazwyczaj 1-3 ) służących rozpoznaniu trudności zgłaszających się osób.  Często poprzedzaja podjecie psychoterapii.

Terapia par

“Operacja na więzi” łączącej dwie osoby, służy rozpoznaniu wnoszonej do związku problematyki obu osób tworzących relacje.

Terapia uzależnień

Rodzaj psychoterapii skierowany do osób, które tracą lub straciły kontrolę nad swoim życiem w wyniku nadmiernego używania substancji psychoaktywnych lub angażowania się w czynności (komputer, hazard, pornografia, zakupy itd…)


Oferta grupowa Qzmianie:

Terapia grupowa

Jest to forma psychoterapii opierająca się na czynniku leczącym jakim są oddziaływania i proces zachodzące w grupie. Celem tych oddziaływań jest pomoc indywidualnemu uczestnikowi grupy.

Grupy treningowe

Najczęściej tematyczne zajęcia grupowe skoncentrowane na treningu umiejętności intrapsychicznych i interpersonalnych poszczególnych członków grupy.

Umów się na spotkanie Qzmianie dzwoniąc pod numer:

796706947

lub skontaktuj się z nami poprzez