Psychoterapia indywidualna Qzmianie: 

Psychoterapia jest sposobem leczenia różnych trudności związanych z problemami w relacjach, mierzenia się z poczuciem braku czegoś w życiu, myśleniem i przekonaniami o sobie i świecie, które utrudniają budowanie poczucia własnej wartości i wyjście poza lęk, niepewność, samotność czy uzależnienia. Psychoterapia jest więc związana ze zmianą siebie, poszukiwaniem dróg zmiany, rozumienia siebie i swojego funkcjonowania w szerokim kontekście przeżyć i doświadczeń, historii całego dotychczasowego życia i rozumieniem, jakie znaczenie one miały dla kształtowania się obecnego sposobu bycia w świecie, wśród ludzi, ale także pojawienia się objawów cierpienia, osamotnienia, niepewności. Te dawne przeżycia warunkują obecne funkcjonowanie, są jak powtarzający się schemat, który nieświadomie odtwarza się po raz kolejny, przynosząc kolejną dawkę bólu w emocjonalnego.

Spotkanie z terapeutą jest rodzajem szczególnego spotkania i rozmowy człowieka cierpiącego, który jednocześnie ma odwagę zmieniać coś w swoim życiu, poszukiwać drogi wyjścia z kryzysu, rozwijać się oraz terapeuty, który towarzyszy mu w tych zmaganiach, pomaga wypowiadać to co trudne, mierzyć się z często wieloletnim, ukrytym lękiem, wypowiedzieć trudne, bolące wciąż uczucia.

Jeśli podejmowałeś próby zmiany, ale siła cierpienia się nie zmniejsza, a emocjonalny ból Cię przygniata, choć przytłumiony wciąż jest- potrzebna jest głębsza refleksja i pomoc terapeuty. Skontaktuj się z Qzmianie.

Psychoterapia służy zmienianiu siebie a nie innych. Terapeuta pracuje z osobą, która się zgłasza po pomoc nad tym, nad czym  ta osoba chce pracować, czemu się przyglądać, co w sobie zmieniać. Terapia indywidualna rozpoczyna się od 2-3 spotkań diagnostycznych, by przyglądać się dlaczego osoba poszukuje pomocy, dlaczego zgłosiła się w tym momencie  oraz jakich zmian oczekuje w związku z podjęciem pracy terapeutycznej. Terapeuta podczas tych spotkań pyta o aktualną sytuację życiową, o ważne wydarzenia w życiu danej osoby oraz problemy, które utrudniają satysfakcjonujące życie i relacje. Terapeuta na tym etapie albo też w trakcie trwania terapii może zalecić konsultację lekarza psychiatry. Po spotkaniach diagnostycznych ustalane jest czy terapia jest potrzebna, a jeśli tak, czy terapeuta może pomóc w zgłaszanych trudnościach i czy osoba zgłaszająca się po pomoc decyduje się z  tym terapeutą pracować. Terapeuta wspólnie z osobą zgłaszającą się  omawia  i ustala jak terapia będzie przebiegała ( w jakim nurcie pracuje terapeuta i co będzie ważne do omawiania w trakcie terapii), z jaką częstotliwością ( zazwyczaj 1 raz w tygodniu, w stałym terminie), jak długo w przybliżeniu terapia może potrwać ( często czas terapii bywa nieokreślony), odpłatność za sesje.

W Qzmianie przykładamy dużą wagę do jakości naszych usług – stale się rozwijamy, a naszą pracę poddajemy systematycznej superwizji.


Nad czym można pracować w ramach psychoterapii?

  • trudności w relacjach
  • depresja
  • zaburzenia lękowe
  • brak satysfakcji życiowej
  • przeżycia traumatyczne
  • uzależnienia
  • syndrom DDA
  • współuzależnienie
  • zaburzenia odżywiania
  • zaburzenia osobowości

Umów się na spotkanie Qzmianie dzwoniąc pod numer:

795920202

lub skontaktuj się z nami poprzez