Umów się na spotkanie dzwoniąc pod numer:

795920202

lub skontaktuj się z nami poprzez

Terapia par Qzmianie

Terapia par adresowana jest do małżeństw i osób będących w związkach partnerskich. Jej celem jest pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, sytuacji kryzysowych związanych ze zdradą, utratami czy przewlekłą chorobą oraz poszukiwanie możliwości wzajemnego rozumienia siebie, rozmawiania nawet o najbardziej trudnych sprawach czy dążenie do satysfakcjonujących zmian w związku. Para szuka przy wsparciu terapeuty możliwości porozumienia się, rozwiązywania problemów na bieżąco, uczy się na nowo budowania bliskości, intymności i wzajemnego szacunku. Terapeuta wraz z małżeństwem, parą stara się rozumieć ich poprzez analizę systemu, czyli otoczenia, w którym
funkcjonują, z jakiego się wywodzą. Jedną z metod jest praca na genogramach, czyli analiza drzewa rodzinnego, która pokazuje, w jaki sposób nieświadomie realizowane są schematy, przekonania obowiązujące, ważne w poprzednich pokoleniach.

Żeby podjąć terapię par ważna jest gotowość obu partnerów na takie spotkania. Zazwyczaj praca rozpoczyna się od 2-3 spotkań diagnostycznych, celem rozpoznania trudności, jakim chce się para przyglądać w terapii oraz oczekiwań, jakie byłyby ważne dla obojga w związku. Potem zgodnie z ustalonym wspólnie z terapeutą planem, spotkania odbywają się najczęściej raz na dwa tygodnie i trwają 1,5 godziny.