Zuzanna Karłowicz

Lekarz psychiatra

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy jako lekarz psychiatra na oddziałach psychiatrycznych, w
poradni leczenia uzależnień i współuzależnienia oraz w ramach zespołu leczenia i rehabilitacji
środowiskowej. Specjalizuję się w leczeniu depresji, psychoz, zaburzeń lękowych, uzależnień oraz
innych chorób i zaburzeń utrudniających funkcjonowanie i poczucie zadowolenia z życia.

Studia medyczne ukończyłam w 1997r w Collegium Medicum UJ w Krakowie. Specjalizację
psychiatryczną zrobiłam w 2005r. Regularnie biorę udział w szkoleniach dotyczących stosowania
farmakoterapii w różnych chorobach i zaburzeniach celem precyzyjnego dobierania leku w
poszczególnych rozpoznaniach.

W pracy lekarza ważny jest dla mnie dobry kontakt z pacjentem i wspólne zmierzanie do uzyskania
poprawy komfortu funkcjonowania i ulgi w cierpieniu psychicznym.